سیستم نوبت دهی اینترنتی
برای پیگیری نوبت جهت مراجعه حضوری به دانشگاه، لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید، سپس بعد از دریافت پیامک رمز را در صفحه بعدی وارد نمائید. دقت کنید رمز دریافتی تا 6 ماه معتبر هست و در این مدت فقط میتوانید 5 بار درخواست رمز جدید کنید.